cs

App Development with Swift 4.2

App Development with Swift 4.2 je 5denní praktický kurz, který je kombinací kurzu Introduction to Swift 4.2 a kurzu Introduction to the iOS 12 SDK.

Introduction to Swift 4.2

Od Playgrounds až k protokolům — poznejte, vyzkoušejte a předveďte, jak se používají základní stavební bloky programovacího jazyka Swift. Tento 2denní praktický kurz Vás naučí základní koncepty programování ve Swiftu, včetně syntaxe, logiky, struktur, funkcí a vzorů. Kurz také zahrnuje podrobná vysvětlení jazykové syntaxe a kódovací cvičení.

Introduction to the iOS 12 SDK

Naučte se, jak tvořit a spustit svoje první aplikace na iOS s využitím programovacího jazyka Swift. Tento 3denní praktický kurz Vás naučí používat běžné nástroje či součásti uživatelského rozhraní a tvořit návrhové vzory, potřebné ke tvoření aplikací pro iPhone a iPad. Kurz zahrnuje detailní vysvětlení technologií iOS, praktického využití vývojářských nástrojů Apple a kódovací cvičení ve Swiftu, které používají obvyklé frameworky iOS.

Pro koho je kurz určen

  • Vývojáři softwaru
  • Softwaroví architekti
  • Technologičtí konzultanti

Co se naučíte

  • Naučte se, jak používat Xcode Playgrounds k psaní kódu ve Swiftu.
  • Naučte se běžné programovací vzory používané ve Swiftu.
  • Poznejte klíčová slova a slovní zásobu jazyka Swift.
  • Naučte se, jak vytvářet nativní aplikace s využitím iOS SDK.
  • Naučte se, jak používat Xcode a Simulator.
  • Naučte se, jak používat běžné navigační vzory a UI controls.

Doporučené znalosti

Začněte s iOS vývojářskými videi: Poznejte pokročilý mobilní hardware Apple, vlastnosti moderních aplikací, nástroje pro vývoj softwaru iOS, vývojářské programy Apple a přístup Apple k bezpečnosti a distribuci.

Základní koncepty počítačového programování: Měli byste být obeznámeni se základními koncepty počítačového programování, včetně proměnných (variables), textových řetězců (strings), logiky (logic) a tříd (classes). Bude se od Vás očekávat, že v rámci školení napíšete kód.

Osnova kurzu

Úvod do Swiftu a Playgrounds

Poznejte původ Swiftu a základy jeho syntaxe.

Konstanty, proměnné a datové typy

Naučte se definovat konstanty pro neměnné hodnoty a proměnné pro hodnoty, které se mění.

Operátory

Poznejte některé z operátorů v jazyce Swift, včetně základních matematických operátorů.

Řídící struktury

Naučte se používat logické operátory ve Swiftu ke zjišťování splnění podmínek; naučte se používat řídící struktury.

Textové řetězce

Naučte se tvořit a ukládat text pomocí textových řetězců. Naučíte se různé druhy řetězcových metod, což Vám umožní porovnat dva řetězce, získat přístup ke konkrétním znakům a přidat a odebrat hodnoty.

Funkce

Naučte se, jak deklarovat funkce s různými parametry a typy výstupů.

Struktury

Naučte se, jak tvořit struktury ve Swiftu.

Třídy

Zjistěte, čím se třídy liší od struktur a kdy použít třídy místo struktur. Naučíte se také dědičnost, super třídy a podtřídy.

Optionals

Naučte se, jak používat optionals za účelem správného vyřešení situací, ve kterých data mohou nebo nemusí existovat.

Kolekce

Poznejte různé typy kolekcí dostupných ve Swiftu a zjistěte, jak vybrat tu správnou pro Váš program.

Cykly

Naučte se, jak tvořit cykly ve Swiftu, ovládejte podmínky cyklování a specifikujte, kdy se mají zastavit.

Přetypování

Zjistěte, proč některá data mohou být vyjádřena pouze v širším typu, a jak můžete udělat testy pro specifické druhy dat před jejich použitím.

Guard

Naučte se používat výraz guard za účelem lepší správy řídicích struktur.

Stanovení rozsahu

Naučte se psát pěkně členěný kód, který se snadno čte. Docílíte toho správným rozsahem svých konstant a proměnných.

Výčty

Zjistěte, kdy jsou výčty běžně používány, jak definovat výčet a jak pracovat s výčty při použití výrazů switch.

Protokoly

Zjistěte, co jsou protokoly, kdy se používají a jak je samostatně psát. Naučte se, jak umožnit objektům komunikaci mezi sebou a jak rozšířit protokoly za účelem umožnění společné funkčnosti napříč různými typy.

Uzávěry (Closures)

Poznejte uzávěry (closures), naučte se, jak je definovat, jak je použít jako argument funkce a jak použít některé z běžných funkcí, které zacházejí s uzávěry (closures) jako s argumenty.

Rozšíření

Naučte se definovat rozšíření a zjistěte, jak a proč je používat.

Základy Interface Builderu

Naučte se orientovat v Interface Builderu, přidávejte prvky na plátno a pracujte s těmito prvky v kódu.

Zobrazování dat

Použijte Interface Builder za účelem vytvoření základu aplikace, přidávání štítků a obrázků.

Ovládání v akci

Použijte Interface Builder pro přidávání tlačítek, přepínačů a posuvníků na scéně. Používejte akce a outlety, pište základní kód a naučte se, jak tyto nástroje pracují dohromady.

Auto Layout a Stack Views

Poznejte základy Auto Layout za účelem vytváření precizně navržených uživatelských rozhraní.

Segues a Navigation Controllers

Naučte se používat segues pro přechod z jedonoho view controlleru k druhému. Zjistěte, jak definovat vztahy mezi view controllery. Poznejte, jak mohou navigation controllery pomoci ve správě scén, které zobrazují související nebo hierarchický obsah.

Tab Bar Controllers

Naučte se, jak používat tab bar controllery za účelem organizace různých druhů informací nebo různých režimů práce.

Životní cyklus View Controlleru

Získejte více informací o životním cyklu view controlleru, abyste porozuměli potenciálu této důležité třídy

Vytváření jednoduchých pracovních toků

Spojujte koncepty, které jste se dosud naučili, za účelem navrhování jednoduchých pracovních toků a poznaných navigačních hierarchií.

Anatomie aplikace a životní cyklus

Poznejte různá stádia životních cyklů a delegáty zodpovědné za provedení kódu v průběhu přepínání různých stádií aplikace.

Model View Controller

Naučte se organizovat soubory, struktury a třídy do návrhových vzorů zvaných Model-View-Controller.

Table Views

Poznejte základy tvoření table views v aplikaci pro iOS.

Pokročilé Table Views

Naučte se, jak přizpůsobit své table views vytvořením uživatelských buněk, dynamickým vkládáním a odstraňováním buněk, používáním statických table views za účelem zobrazení formulářů nebo jiných neměnných seznamů a umožňováním uživateli odstraňovat buňky přetáhnutím prstu.

Ukládání dat

Naučte se, jak implementovat perzistenci dat s využitím protokolu NSCoding, který slouží pro ukládání souborů do adresáře dokumentů Vaší aplikace.

System View Controllers

Poznejte, jak začlenit různorodé systémové view controllery pro zobrazování upozornění, sdílení obsahu, odesílání zpráv a pro přístup do fotoaparátu a knihovny fotografií na zařízení iOS.

Tvoření koplexních vstupních obrazovek

Naučte se, jak použít kombinaci statických a dynamických table views. Zjistěte, jak použít kontrolky a pohled pro vytvoření uživatelských pracovních toků, které přidávají elegantní vzhled jakémukoli typu obchodních informací.

Práce s Webem: HTTP a URLSession

Zjistěte, jak se odesílají a přijímají webová data, jak funguje URL a jak přenést data pro využití ve Vaší aplikaci.

Práce s Webem: Dekódování JSON

Naučte se číst a psát základní JSON. Poznejte, jak konvertovat JSON z a do typů Swiftu a do Vašich vlastních modelových objektů.

Práce s Webem: Souběžnost

Poznejte systém souběžnosti v iOS a naučte se, jak se ujistit, že kód, který aktualizuje uživatelské rozhraní, je vykonáván na správném místě.

Zdroje

Vývoj aplikací se Swift iBook (iOS 12 Edition)

Tento iBook je navržen tak, aby Vás naučil dovednostem potřebným pro vývojáře aplikací, schopné přivést své nápady k životu. Ať už jste v kódování nováček, nebo chcete rozšířit svoje dovednosti, po přečtení této knihy byste měli být schopni vytvořit plně funkční aplikace podle vlastního návrhu při použití Xcode 10 a iOS 12.

Tento iBook začíná představením vývojářských nástrojů iOS, základních programovacích konceptů používajících jazyk Swift a nejlepší praxe v oboru. Stavějíce na tomto základu, krok po kroku budete následovat studijní plán, provádět praktická cvičení a od základů tvořit aplikace.

Získejte iBook

Cena

  • 30600 Kč (vč. DPH)

Nejbližší termíny