cs

Introduction to Swift 4.2

Od Playgrounds až k protokolům — poznejte, vyzkoušejte a předveďte, jak se používají základní stavební bloky programovacího jazyka Swift. Tento 2denní praktický kurz Vás naučí základní koncepty programování ve Swiftu, včetně syntaxe, logiky, struktur, funkcí a vzorů. Kurz také zahrnuje podrobná vysvětlení jazykové syntaxe a kódovací cvičení.

Pro koho je kurz určen

  • Vývojáři softwaru
  • Softwaroví architekti
  • Technologičtí konzultanti

Co se naučíte

  • Naučte se, jak používat Xcode Playgrounds k psaní kódu ve Swiftu.
  • Naučte se běžné programovací vzory používané ve Swiftu.
  • Poznejte klíčová slova a slovní zásobu jazyka Swift.

Doporučené znalosti

Začněte s iOS vývojářskými videi: Poznejte pokročilý mobilní hardware Apple, vlastnosti moderních aplikací, nástroje pro vývoj softwaru iOS, vývojářské programy Apple a přístup Apple k bezpečnosti a distribuci.

Základní koncepty počítačového programování: Měli byste být obeznámeni se základními koncepty počítačového programování, včetně proměnných (variables), textových řetězců (strings), logiky (logic) a tříd (classes). Bude se od Vás očekávat, že v rámci školení napíšete kód.

Osnova kurzu

Úvod do Swiftu a Playgrounds

Poznejte původ Swiftu a základy jeho syntaxe.

Konstanty, proměnné a datové typy

Naučte se definovat konstanty pro neměnné hodnoty a proměnné pro hodnoty, které se mění.

Operátory

Poznejte některé z operátorů v jazyce Swift, včetně základních matematických operátorů.

Řídící struktury

Naučte se používat logické operátory ve Swiftu ke zjišťování splnění podmínek; naučte se používat řídící struktury.

Textové řetězce

Naučte se tvořit a ukládat text pomocí textových řetězců. Naučíte se různé druhy řetězcových metod, což Vám umožní porovnat dva řetězce, získat přístup ke konkrétním znakům a přidat a odebrat hodnoty.

Funkce

Naučte se, jak deklarovat funkce s různými parametry a typy výstupů.

Struktury

Naučte se, jak tvořit struktury ve Swiftu.

Třídy

Zjistěte, čím se třídy liší od struktur a kdy použít třídy místo struktur. Naučíte se také dědičnost, super třídy a podtřídy.

Optionals

Naučte se, jak používat optionals za účelem správného vyřešení situací, ve kterých data mohou nebo nemusí existovat.

Kolekce

Poznejte různé typy kolekcí dostupných ve Swiftu a zjistěte, jak vybrat tu správnou pro Váš program.

Cykly

Naučte se, jak tvořit cykly ve Swiftu, ovládejte podmínky cyklování a specifikujte, kdy se mají zastavit.

Přetypování

Zjistěte, proč některá data mohou být vyjádřena pouze v širším typu, a jak můžete udělat testy pro specifické druhy dat před jejich použitím.

Guard

Naučte se používat výraz guard za účelem lepší správy řídicích struktur.

Stanovení rozsahu

Naučte se psát pěkně členěný kód, který se snadno čte. Docílíte toho správným rozsahem svých konstant a proměnných.

Výčty

Zjistěte, kdy jsou výčty běžně používány, jak definovat výčet a jak pracovat s výčty při použití výrazů switch.

Protokoly

Zjistěte, co jsou protokoly, kdy se používají a jak je samostatně psát. Naučte se, jak umožnit objektům komunikaci mezi sebou a jak rozšířit protokoly za účelem umožnění společné funkčnosti napříč různými typy.

Uzávěry (Closures)

Poznejte uzávěry (closures), naučte se, jak je definovat, jak je použít jako argument funkce a jak použít některé z běžných funkcí, které zacházejí s uzávěry (closures) jako s argumenty.

Rozšíření

Naučte se definovat rozšíření a zjistěte, jak a proč je používat.

Zdroje

Vývoj aplikací se Swift iBook (iOS 12 Edition)

Tento iBook je navržen tak, aby Vás naučil dovednostem potřebným pro vývojáře aplikací, schopné přivést své nápady k životu. Ať už jste v kódování nováček, nebo chcete rozšířit svoje dovednosti, po přečtení této knihy byste měli být schopni vytvořit plně funkční aplikace podle vlastního návrhu při použití Xcode 10 a iOS 12.

Tento iBook začíná představením vývojářských nástrojů iOS, základních programovacích konceptů používajících jazyk Swift a nejlepší praxe v oboru. Stavějíce na tomto základu, krok po kroku budete následovat studijní plán, provádět praktická cvičení a od základů tvořit aplikace.

Získejte iBook

Cena

  • 16200 Kč (vč. DPH)

Nejbližší termíny