pl

Claris FileMaker 19 jest dostępny

2020-05-20

Właśnie pojawiła się kolejna wersja platformy Claris FileMaker!
Pośród najistotniejszych nowych funkcji warto wymienić:

  • JavaScript w komponencie web viewer – od teraz można korzystać z potencjału dostępnych bibliotek JavaScript albo tworzyć własny kod w tym języku, aby wzbogacić swoje rozwiązania o wbudowane mapy, animowane grafiki, wizualizacje danych, itp.
  • Wsparcie dla CoreML – na urządzeniach iOS i komputerach Mac pojawia się możliwość wykorzystania modeli uczenia maszynowego przeznaczonych do klasyfikacji obrazów, analizy wydźwięku wypowiedzi, wykrywania obiektów, itp.
  • Skróty Siri – wprowadzono możliwość konfiguracji skryptów w taki sposób, aby uruchamiać je za pomocą Siri: zarówno z wykorzystaniem poleceń głosowych, jak i aplikacji Skróty.
  • Czytanie tagów NFC – na iOS można od teraz uzyskać informacje na temat tagów NFC, aby np. szybko odnaleźć wybrany wpis w bazie danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na nasze szkolenia.

Starszy wpis

Nowszy wpis