pl

App Development with Swift 4.2

App Development with Swift 4.2 to 5-dniowy praktyczny kurs stanowiący połączenie kursów Introduction to Swift 4.2 oraz Introduction to the iOS 12 SDK.

Introduction to Swift 4.2

Od Playgrounds do protokołów — poznaj podstawy języka Swift i dowiedz się, jak je wykorzystywać. Podczas tego 2-dniowego praktycznego kursu nauczysz się podstawowych koncepcji programowania typowych dla języka Swift, takich jak składnia, logika, struktury, funkcje oraz wzorce. Kurs obejmuje również szczegółowe omówienie składni języka Swift oraz ćwiczenia programistyczne.

Introduction to the iOS 12 SDK

Naucz się, jak stworzyć i uruchomić swoje pierwsze aplikacje dla platformy iOS wykorzystując język Swift. Podczas tego 3-dniowego praktycznego kursu poznasz podstawowe narzędzia, elementy interfejsu użytkownika oraz wzorce projektowe niezbędne do tworzenia aplikacji dla iPhone'a i iPada. Kurs obejmuje dokładne omówienie platformy iOS, praktyczne zastosowanie narzędzi programistycznych dostarczanych przez Apple oraz ćwiczenia wykorzystujące język Swift i popularne frameworki na platformę iOS.

Dla kogo jest ten kurs?

  • Programiści
  • Architekci oprogramowania
  • Konsultanci technologiczni

Czego się nauczysz

  • Dowiesz się, jak wykorzystywać Xcode Playgrounds do pisania kodu w języku Swift.
  • Poznasz wzorce programistyczne wykorzystywane przez język Swift.
  • Nauczysz się składni języka Swift.
  • Dowiesz się, jak tworzyć natywne aplikacje z wykorzystaniem iOS SDK.
  • Nauczysz się pracować z apikacją Xcode i symulatorem.
  • Poznasz typowe sposoby nawigacji oraz standardowe elementy interfejsu użytkownika.

Wymagania wstępne

Materiały wideo "Getting Started with iOS Development": Poznaj zaawansowane urządzenia mobilne firmy Apple, cechy nowoczesnych aplikacji, narzędzia programistyczne pozwalające programować na platformę iOS, programy deweloperskie Apple oraz podejście firmy Apple do bezpieczeństwa i dystrybucji oprogramowania.

Podstawowe koncepcje programistyczne: Powinieneś znać podstawowe koncepcje dotyczące programowania, takie jak zmienne, tekstowy typ danych (string), logika oraz klasy. Podczas kursy wymagane jest samodzielne pisanie kodu.

Plan szkolenia

Wstęp do języka Swift oraz Playgrounds

Poznaj korzenie języka Swift oraz jego podstawową składnię.

Stałe, zmienne i typy danych

Naucz się definiować stałe reprezentujące wartości, które nie zmieniają się w czasie oraz zmienne, dla wartości, które się zmieniają. Poznaj typy danych dostarczane przez język Swift oraz dowiedz się, jak pomogą Ci pisać lepszy kod.

Operatory

Poznaj wybrane operatory języka Swift, w tym podstawowe operatory matematyczne.

Przepływ sterowania

Naucz się stosować operatory logiczne do sprawdzania warunków oraz instrukcje przepływu sterowania.

Tekstowy typ danych (String)

Dowiesz się, jak tworzyć i przechowywać tekst za pomocą typu String. Poznasz różnorodne metody typu String, które pozwolą Ci porównać dwie wartości, uzyskać wybrane znaki oraz wstawiać i usuwać wartości.

Funkcje

Nauczysz się deklarować funkcje z różnymi zestawami parametrów rezultatami.

Struktury

Dowiesz się, jak tworzyć własne struktury w języku Swift.

Klasy

Nauczysz się, czym klasy różnią się od struktur oraz kiedy stosować klasy, a kiedy struktury. Dowiesz się także o dziedziczeniu, klasach bazowych oraz klasach potomnych.

Typy opcjonalne

Nauczysz się, jak wykorzystywać typy opcjonalne, aby prawidłowo obsługiwać przypadki, kiedy dane mogą, ale nie muszą być zdefiniowane.

Kolekcje

Poznasz różne typy kolekcji dostępne w języku Swift oraz dowiesz się, jak wybrać właściwy typ kolekcję.

Pętle

Nauczysz się jak tworzyć pętle, kontrolować warunki pętli oraz jak określać, kiedy pętla powinna zakończyć swoje wykonanie.

Konwersja typu

Dowiesz się, dlaczego niektóre dane mogą być wyrażone za pomocą bardziej ogólnego typu oraz jak możesz sprawdzić typ danych przed ich użyciem.

Instrukcja guard

Dowiesz się jak wykorzystywać instrukcję guard, aby lepiej zarządzać przepływem sterowania.

Zasięg

Nauczysz się pisać dobrze ustrukturyzowany kod, który łatwo się czyta. Osiągniesz to dzięki prawidłowo zdefiniowanemu zasięgowi swoich zmiennych i stałych.

Typy wyliczeniowe

Dowiesz się, w jakich przypadkach typowo stosuje się typy wyliczeniowe, jak je definiować oraz jak z nimi pracować z wykorzystaniem instrukcji switch.

Protokoły

Dowiesz się, czym są protokoły, kiedy je używać oraz jak tworzyć własne. Nauczysz się wykorzystywać protokoły, aby różne obiekty mogły komunikować się między sobą. Dowiesz się również, jak rozszerzać protokoły, aby uzyskać wspólną funkcjonalność dla różnych typów.

Domknięcia

Poznasz domknięcia (closures), dowiesz się, jak je definiować, jak wykorzystywać je jako argumenty funkcji, a także poznasz najbardziej popularne funkcje, które przyjmują domknięcia jako argument.

Rozszerzenia

Dowiesz się, jak zdefiniować rozszerzenia oraz kiedy są one przydatne.

Podstawy narzędzia Interface Builder

Poznasz podstawy narzędzia Interface Builder, w tym jak komponować interfejs użytkownika oraz łączyć go z kodem.

Wyświetlanie danych

Za pomocą narzędzia Interface Builder stworzysz prostą aplikacji wyświetlającą elementy tekstowe i obrazki.

Kontrolki w akcji

Wykorzystasz narzędzie Interface Builder do dodawania różnych kontrolek (button, switch, slider) do aplikacji. Zdefiniujesz połączenia pomiędzy kontrolkami a kodem oraz napiszesz kod, który powinien zostać wykonany w odpowiedzi na interakcje użytkownika.

Auto Layout i stack view

Poznasz podstawy systemu Auto Layout, który jest wykorzystywany do precyzyjnego tworzenia interfejsów użytkownika.

Segues i navigation controller

Dowiesz się jak definiować przejścia i relacje pomiędzy scenami (segues). Nauczysz się wykorzystywać navigation controller, aby zarządzać scenami, które wyświetlają powiązane lub hierarchiczne dane.

Tab bar controller

Nauczysz się wykorzystywać tab bar controller do organizowania różnego rodzaju treści lub alternatywnych sposobów prezentacji danych.

Cykl życia view controllera

Dowiesz się więcej o cyklu życia view controllera.

Projektowanie prostych aplikacji

Wykorzystasz dotychczas zdobytą wiedzę do projektowania modelu interakcji oraz nawigacji.

Anatomia aplikacji oraz jej cykl życia

Poznaj różne stany cyklu życia aplikacji oraz jak delegat aplikacji pozwala reagować na przejścia między nimi.

Model View Controller

Dowiedz się, jak organizować pliki, struktury i klasy za pomocą wzorca projektowego o nazwie Model-View-Controller.

Table View

Poznaj podstawy tworzenia table view w aplikacjach iOS.

Średniozaawansowane zastosowania table view

Dowiesz się, jak dostosowywać wygląd table view, tworząc własne komórki, dynamicznie dodawać i usuwać komórki, wykorzystywać statyczne table view do prezentowania formularze lub inne niezmienne listy oraz obsługiwać usuwanie danych.

Zapisywanie danych

Naucz się zachowywać dane w katalogu Dokumenty swojej aplikacji.

Systemowe view controllery

Odkryj, jak wykorzystać różnorodne view controllery dostarczane przez system, aby wyświetlać alerty, udostępniać treści, wysyłać wiadomości oraz uzyskiwać dostęp do aparatu i zdjęć na urządzeniach iOS.

Tworzenie rozbudowanych formularzy

Naucz się łączyć w jednym projekcie statyczne i dynamiczne table views. Dowiedz się, jak wykorzystywać widoki i kontrolki do tworzenia aplikacji reprezentującej różnorodne dane biznesowe.

Wymiana danych w Internecie: HTTP i URLSession

Odkryj, jak dane są przesyłane przez internet, jak działają adresy internetowe (URL) i jak pobierać dane, które chcesz wykorzystać w swojej aplikacji.

Wymiana danych w Internecie: dekodowanie danych w formacie JSON

Dowiedz się, jak odczytywać i zapisywać dane w formacie JSON. Naucz się przekształcać dane pomiędzy formatem JSON a standardowymi typami języka Swift oraz własnym modelem danych.

Wymiana danych w Internecie: współbieżność

Zapoznaj się z mechanizmem obsługi współbieżności na platformie iOS oraz naucz się, jak zapewnić, że kod odświeżający interfejs użytkownika jest wykonywany we właściwy sposób.

Zasoby

App Development with Swift (iOS 12 Edition)

Ten podręcznik nauczy Cię umiejętności wymaganych, aby jako deweloper aplikacji wprowadzać swoje pomysły w życie. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz programować, czy też chcesz poszerzyć swój dotychczasowy zestaw umiejętności, po przeczytaniu tej książki będziesz w stanie samodzielnie tworzyć w pełni działające aplikacje z wykorzystaniem Xcode 10 i iOS 12.

Podręcznik rozpoczyna się od wprowadzenia narzędzi wykorzystywanych w programowaniu na platformę iOS, przedstawienia podstawowych koncepcji programistycznych w kontekście języka Swift oraz omówienia najlepszych praktyk w branży. Bazując na tych fundamentach, krok po kroku wykonasz praktyczne ćwiczenia oraz stworzysz aplikacje od podstaw.

Pobierz podręcznik

Cena

  • 5100 zł (w tym 23% VAT)

Najbliższe terminy