sk

V dnešnom svete sú vedomosti a zručnosti významnou výhodou oproti konkurencii. V k7 sa sami riadime týmto princípom a pomáhame našim partnerom získať a rozvíjať kompetencie.

Náš tím tvoria certifikovaní tréneri Apple, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou s rôznymi typmi poslucháčov.

Snažíme sa organizovať pravidelné školenia pre miestne komunity Apple. V prípade potreby sme tiež schopní pripraviť kurzy šité na mieru - prispôsobené individuálnym potrebám daného klienta.

Realizujeme kurzy vo vlastných miestach, u klienta alebo na diaľku cez internet.

Prijímame ponuky na spoluprácu od spoločností a organizácií z celého sveta.

Naši tréneri

Milosz Staszewski, k7, Apple Certified Trainer
Jolanta Soja, k7, Apple Certified Trainer
Krzysztof Hadaś, k7, Apple Certified Trainer
Miłosz Staszewski
Jolanta Soja
Krzysztof Hadaś
Apple Certified Trainer macOS Support Essentials 10.15
Apple Certified Trainer App Development with Swift 4
Apple Certified Trainer App Development with Swift 4
Apple Certified Trainer App Development with Swift 4
FileMaker 18 Certified Developer
Apple Certified Trainer Apple Deployment 2019

Školenia MacGadki